خدمات پس از فروش

 

 

خدمات پس از فروش بخش اعظم کیفیت خدمات و محصولات دلتا را شامل می گردد

محور های اصلی خدمات پس از فروش دلتا عبارتند از :

  • حمل، انبارش و نصب محصول
  • نگهداری و تعمیرات
  • پایان عمر و عمر دهی مجدد برای محصولات قابل بازیابی

محورهای فرعی (پشتیبان) عبارتند از :

  • آموزش
  • گردآوری مستندات
  • سیستم پاسخگویی به مشتریان و رسیدگی به شکایات

فروشگاه تجهیزات آشپزخانه صنعتی دلتا با گرد آوری نیازمندیهای مشتریان ( کیفیت ناب یا انتظارات مشتری از محصولات و خدمات) ، اطلاعات مربوط به محل نگهداری و استفاده از محصول، نحوه و شرایط محیطی استفاده کننده و … توانسته است طرح ریزی و استقرار یک نظام خدمات پس از فروش قوی و معتبر را پیاده سازی کند تا در اسرع وقت و به بهترین نحو پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشد.